POBIERZ WNIOSEK

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

2. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

3. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO (SZOP)

4. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

5. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

6. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (tzw. "becikowe")

7. WNIOSEK O ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE (tzw. "kosiniakowe")

8. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) od dnia 1 lipca 2019 r.

9. WNIOSEK O ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)

10. WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

11. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 515

Utworzono dnia: 26.06.2018

Dokument wprowadził:
Edyta Lipińska

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

30.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki WNIOSKI DO POBRANIA

30.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki WNIOSKI DO POBRANIA

25.06.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki WNIOSKI DO POBRANIA

29.01.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki WNIOSKI DO POBRANIA

29.01.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dorosłego od 16 roku życia

29.01.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki WNIOSKI DO POBRANIA

29.01.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dziecka do 16 roku życia

23.11.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dorosłego od 16 roku życia

23.11.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dorosłego

23.11.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki WNIOSKI DO POBRANIA

23.11.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka do 16 roku życia

23.11.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dziecka do 16 roku zycia

23.11.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki WNIOSKI DO POBRANIA

23.11.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki WNIOSKI DO POBRANIA

23.11.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki WNIOSKI DO POBRANIA

23.11.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki WNIOSKI DO POBRANIA

23.11.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki WNIOSKI DO POBRANIA

23.11.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki WNIOSKI DO POBRANIA

23.11.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki WNIOSKI DO POBRANIA

23.11.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki WNIOSKI DO POBRANIA

23.11.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki WNIOSKI DO POBRANIA

26.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki WNIOSKI DO POBRANIA

26.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki WNIOSKI DO POBRANIA

26.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki WNIOSKI DO POBRANIA

26.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki WNIOSKI DO POBRANIA

26.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Wnioski do pobrania

26.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Wnioski do pobrania

26.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Wnioski do pobrania

26.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Wnioski do pobrania

26.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Wnioski do pobrania

26.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Wnioski do pobrania

26.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Wnioski do pobrania

26.06.2018, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Wnioski do pobrania