Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

 

Świadczenie wychowawcze (500+)

UWAGA, zmieniają się zasady wypłaty świadczenia 500+. Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przejmie uprawnienia do świadczenia wychowawczego, oraz jego wypłatę.

Na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, obsługą programu Rodzina 500 + zajmie się ZUS, a wnioski będzie można składać jedynie drogą elektroniczną. Ustawa zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego, oraz jego wypłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najważniejsze zmiany:

1) podmiotem obsługującym świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

2) wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną tj. poprzez:

- Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,

- ​system teleinformatyczny banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,

- ​platformę informacyjno – usługową EMPATIA,

3) wypłata świadczenia 500+ będzie możliwa wyłącznie w formie bezgotówkowej,

4) świadczenie dla rodzin migrujących: w myśl przyjętych zmian świadczenie to przysługiwać będzie w Polsce w pełnej wysokości, niezależnie od ustalenia pierwszeństwa w wypłacie świadczeń w innym kraju.

Świadczenia wypłacane obecnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie, nadal będą kontynuowane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikiem Ośrodka.

Do ZUS z kolei, należy kierować od dnia 01.01 2022 r. tylko wnioski o nowe świadczenia 500+, jeszcze nie wypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci. Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023, będzie można składać do ZUS-u od 01.02.2022 r.

 

 

Świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski o 500+ można składać:

 • od dnia 1 lutego  2021 r. - wyłącznie drogą elektroniczną

     Można to zrobić przez:

        - kanał bankowości elektronicznej,

        - portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz

        - PUE ZUS

 • od dnia 1 kwietnia 2021 r. – osobiście, listownie pocztą oraz elektronicznie.

Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.

Złożenie wniosku
z wymaganymi dokumentami

Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata

do 30 kwietnia 2021 r.

do 30 czerwca 2021 r.

od 1 maja do 31 maja 2021 r.

do 31 lipca 2021 r.

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.

do 31 sierpnia 2021 r.

Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (wypełniają tylko rodziny uprawnione do świadczenia na więcej niż 4-ro dzieci)

 

 

Kryterium dochodowe

500+ bez kryterium dochodowego

Posiadanie alimentów na dziecko

Brak wymogu przedstawiania przez samotnego rodzica tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na dziecko

Sposób rozstrzygania sprawy

Informacja o przyznaniu świadczenia przekazywana na wskazany adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania świadczenia w formie decyzji

Okres świadczeniowy

Do maja 2021r. (jednorazowo wydłużony). Następny okres pobierania 500+ od czerwca 2021r. do maja 2022r.

Przyznanie 500+ po urodzeniu dziecka

Od daty narodzin dziecka (z wyrównaniem) w przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od jego urodzenia

Przyznanie 500+ w przypadku śmierci rodzica (jak również opiekuna faktycznego lub prawnego)

W przypadku śmierci jednego z rodziców (opiekunów), któremu wcześniej przyznano świadczenie na dziecko, rodzic (opiekun), który został z dzieckiem, celem zachowania ciągłości świadczenia 500+ będzie musiał złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od daty śmierci drugiego rodzica.

Dzieci w domach pomocy społecznej (DPS)

500+ przysługuje dyrektorowi DPS, chyba że inne osoby uprawnione uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia.

Osoby uprawnione

Matka albo ojciec, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca (w przypadku opieki naprzemiennej nad dzieckiem, ustalonej zgodnie z orzeczeniem sądu, każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty świadczenia); albo opiekun faktyczny, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu; albo opiekun prawny dziecka, albo dyrektor domu pomocy społecznej

 

Załączniki:

Krótki informator

Utworzono dnia 27.01.2021, 11:11

Informator Rodzina

Utworzono dnia 27.01.2021, 11:11

Ulotka

Utworzono dnia 27.01.2021, 11:11

Informacje

Liczba wyświetleń: 267
Utworzono dnia: 19.01.2021
Dokument wprowadził:
Edyta Lipińska
Dokument opublikował:
Edyta Lipińska
Dokument wytworzył:
Edyta Lipińska
Wytworzono:
Edyta Lipińska
Podmiot udostępniający informację:
GOPS Wolanów

Historia publikacji

 • 05.01.2022 10:32, Edyta Lipińska
  Edycja strony: Świadczenie wychowawcze (500+)
 • 05.01.2022 10:31, Edyta Lipińska
  Edycja strony: Świadczenie wychowawcze (500+)
 • 27.01.2021 11:14, Administrator
  Edycja strony: Świadczenie wychowawcze (500+)