Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

 

Świadczenie wychowawcze (500+)

Świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski o 500+ można składać:

 • od dnia 1 lutego  2021 r. - wyłącznie drogą elektroniczną

     Można to zrobić przez:

        - kanał bankowości elektronicznej,

        - portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz

        - PUE ZUS

 • od dnia 1 kwietnia 2021 r. – osobiście, listownie pocztą oraz elektronicznie.

Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.

Złożenie wniosku
z wymaganymi dokumentami

Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata

do 30 kwietnia 2021 r.

do 30 czerwca 2021 r.

od 1 maja do 31 maja 2021 r.

do 31 lipca 2021 r.

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.

do 31 sierpnia 2021 r.

Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (wypełniają tylko rodziny uprawnione do świadczenia na więcej niż 4-ro dzieci)

 

 

Kryterium dochodowe

500+ bez kryterium dochodowego

Posiadanie alimentów na dziecko

Brak wymogu przedstawiania przez samotnego rodzica tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na dziecko

Sposób rozstrzygania sprawy

Informacja o przyznaniu świadczenia przekazywana na wskazany adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania świadczenia w formie decyzji

Okres świadczeniowy

Do maja 2021r. (jednorazowo wydłużony). Następny okres pobierania 500+ od czerwca 2021r. do maja 2022r.

Przyznanie 500+ po urodzeniu dziecka

Od daty narodzin dziecka (z wyrównaniem) w przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od jego urodzenia

Przyznanie 500+ w przypadku śmierci rodzica (jak również opiekuna faktycznego lub prawnego)

W przypadku śmierci jednego z rodziców (opiekunów), któremu wcześniej przyznano świadczenie na dziecko, rodzic (opiekun), który został z dzieckiem, celem zachowania ciągłości świadczenia 500+ będzie musiał złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od daty śmierci drugiego rodzica.

Dzieci w domach pomocy społecznej (DPS)

500+ przysługuje dyrektorowi DPS, chyba że inne osoby uprawnione uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia.

Osoby uprawnione

Matka albo ojciec, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca (w przypadku opieki naprzemiennej nad dzieckiem, ustalonej zgodnie z orzeczeniem sądu, każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty świadczenia); albo opiekun faktyczny, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu; albo opiekun prawny dziecka, albo dyrektor domu pomocy społecznej

 

Załączniki:

Krótki informator

Utworzono dnia 27.01.2021, 11:11

Informator Rodzina

Utworzono dnia 27.01.2021, 11:11

Ulotka

Utworzono dnia 27.01.2021, 11:11

Informacje

Liczba wyświetleń: 125
Utworzono dnia: 19.01.2021

Historia publikacji

 • 27.01.2021 11:14, Administrator
  Edycja strony: Świadczenie wychowawcze (500+)
 • 27.01.2021 11:13, Administrator
  Edycja załącznika: Ulotka
 • 27.01.2021 11:13, Administrator
  Edycja załącznika: Informator Rodzina