Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

 

Wsparcie dla obywateli Ukrainy

Świadczenia dla obywateli Ukrainy

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, zasiłek rodzinny oraz świadczenia z pomocy społecznej. Obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny przysługują liczne świadczenia.

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ

Jest przeznaczone na utrzymanie, zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz na opłaty mieszkaniowe. Warunkiem jego uzyskania będzie przekroczenie polskiej granicy najwcześniej 24 lutego i wpisanie się do rejestru PESEL.

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolanowie, pokój 4, parter

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

- imię (imiona) i nazwisko

- datę urodzenia

- obywatelstwo

- płeć

- aktualny adres pobytu.

 

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

- dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)

- informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski

- numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Gminy)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

- numer telefonu polskiego operatora

- adres poczty elektronicznej

- numer polskiego konta bankowego

 

Wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne 300zł - do pobrania na dole strony

 

ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI

Uchodźcy maja też prawo do świadczeń rodzinnych. Ich przyznanie uzależnione jest od dochodu. Zgodnie z specustawą przy obliczaniu dochodu rodziny nie będzie się uwzględniać członka rodziny, który nie przebywa na terytorium Polski.

Kryterium dochodowe uprawniające do takiego wsparcia wynosi 674 zł przypadające na osobę w rodzinie, a w przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi – 764 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego jest zależna od wieku dziecka objętego wsparciem. Wynosi miesięcznie 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia. 124 zł wynosi świadczenie na dziecko między 5 a 18 rokiem życia. A 135 zł przysługuje na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 lat. Pełnoletnie dziecko może otrzymywać zasiłek jeśli nadal się uczy i nie ukończyło 21 lat. Starsze uczące się dzieci mają prawo do zasiłku, jeżeli są niepełnosprawne (do 24. roku życia).

Rodzic może ubiegać się także o dodatki do zasiłku rodzinnego – m.in. z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 1.000 zł czy z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko.

Więcej informacji:

https://gopswolanow.naszbip.pl/zasilek-rodzinny-i-dodatki

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Opiekunom niepełnosprawnych członków rodziny przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2.119 zł miesięcznie.

Więcej informacji:

https://gopswolanow.naszbip.pl/swiadczenia-opiekuncze

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Ukraińcy będą mogli ubiegać się również o świadczenia z pomocy społecznej. W tym przypadku także obowiązuje kryterium dochodowe (w przypadku braku dochodów konieczne będzie złożenie pisemnego oświadczenia) – dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł, a dla osoby w rodzinie – 600 zł. O wsparcie wynoszące maksymalnie 719 zł zł mogą wnosić osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

WNIOSEK - FORMULARZ KWALIFIKUJĄCY DO PRZYZNANIA POMOCY

Załączniki:

FORMULARZ KWALIFIKUJĄCY DO PRZYZNANIA POMOCY

Utworzono dnia 17.03.2022, 12:28

Wniosek o jednarazową wypłatę 300zł

Utworzono dnia 17.03.2022, 12:26

Informacje

Liczba wyświetleń: 73
Utworzono dnia: 17.03.2022
Dokument wprowadził:
Edyta Lipińska
Dokument opublikował:
Edyta Lipińska
Dokument wytworzył:
Edyta Lipińska
Wytworzono:
Edyta Lipińska
Podmiot udostępniający informację:
GOPS Wolanów

Historia publikacji

 • 17.03.2022 12:35, Edyta Lipińska
  Edycja strony: Wsparcie dla obywateli Ukrainy
 • 17.03.2022 12:31, Edyta Lipińska
  Edycja strony: Wsparcie dla obywateli Ukrainy
 • 17.03.2022 12:30, Edyta Lipińska
  Edycja strony: Wsparcie dla obywateli Ukrainy