Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

 

Zespół Interdyscyplinarny

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
 w rodzinie. Nowelizacja ustawy nakłada na gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Uchwałą  Nr XIV Rady Gminy w Wolanowie z dnia 9 grudnia 2011r został określony tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny tworzą, przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,  policji, oświaty oraz ochrony zdrowia.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawia się następująco:

 1. Urszula Pisarek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie
 2. Iwona Czubak - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie,
 3. Barbara Ziętek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie,
 4. Teresa Matysiak - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędzicach,
 5. Lidia Gomuła - Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku,
 6. Dorota Lichacz - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sławnie,
 7. Barbara Waśkiewicz - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie,
 8. Radosław Ślusarczyk - Posterunek Policji w Wolanowie,
 9. Piotr Wilewski - Posterunek Policji w Wolanowie,
 10. Grzegorz Rak - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie,
 11. Anna Okrój - Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” w Bieniędzicach,
 12. Paulina Reńska - I Zespół Kuratorski Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przysusze.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego  jest: integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli wyżej wymienionych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

 1. Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich problemów, efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
 2. Inicjowanie działań pomocowych i interwencyjnych w chwili zaistnienia problemu.
 3. Współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym.
 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Nowe obowiązki samorządów mają na celu przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom, inicjowanie interwencji w środowisku, udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy poprzez znalezienie rozwiązań prawnych do zastosowanie w konkretnej sprawie.

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolanowie, który to zapewnia jego obsługę organizacyjno techniczną,  telefon  48/360-36-49.
Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA” 801-12-00-02
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gwarantuje ofiarom przemocy bezpłatną pomoc medyczną, psychologiczną i prawną.

Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą
na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz
na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Informacje

Liczba wyświetleń: 158
Utworzono dnia: 21.01.2021
Dokument wprowadził:
Edyta Sztompke
Dokument opublikował:
Edyta Sztompke
Dokument wytworzył:
Urszula Pisarek
Podmiot udostępniający informację:
GOPS Wolanów

Historia publikacji

 • 30.05.2022 08:31, Edyta Lipińska
  Edycja strony: Zespół Interdyscyplinarny
 • 21.01.2021 15:13, Administrator
  Edycja strony: Zespół Interdyscyplinarny
 • 21.01.2021 15:12, Administrator
  Edycja strony: Zespół Interdyscyplinarny